KHOA HỌC KINH TẾ

NHỮNG DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo quy định, các doanh nghiệp cần thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và nộp báo cáo hàng…

NHỮNG LƯU Ý CẦN NHỚ ĐỂ TRÁNH VI PHẠM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang vi phạm quản lý hoá đơn mà không nắm rõ. Phương Nam chỉ ra…

LƯU Ý CÁC ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP PHẢI KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Việc kiểm toán nội bộ là nhằm mục đích đánh giá toàn bộ hiệu quả của hoạt động kinh doanh,…

3 ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CẦN BIẾT ĐỂ LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP

Để đăng ký thành lập doanh nghiệp, người làm chủ cần tìm hiểu thật kỹ các lưu ý và tuân…

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN: LƯU Ý SAI SÓT, RỦI RO THƯỜNG GẶP

Kiểm toán xây dựng cơ bản là công việc của các kiểm toán viên nhằm làm tăng độ tin cậy…

MUỐN BỀN VỮNG: DOANH NGHIỆP CẦN THU CHI CÓ NGUYÊN TẮC

Muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp cần kế toán phải hoạch định thu chi có nguyên tắc. Tránh trường…

MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ SAI SÓT THƯỜNG GẶP TRONG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Nghề kế toán, kiểm toán là nghề cần rất nhiều sự cẩn thận, chi tiết. Chỉ cần một sơ xuất…

CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi phí nào sẽ được khấu trừ? các khoản chi phí…

CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải các vướng mắc về sai…
Gọi ngay