KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN: LƯU Ý SAI SÓT, RỦI RO THƯỜNG GẶP

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN: LƯU Ý SAI SÓT, RỦI RO THƯỜNG GẶP

Kiểm toán xây dựng cơ bản là công việc của các kiểm toán viên nhằm làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Hãy lưu ý để tránh sai sót, rủi ro thường gặp trong quá trình thực hiện công việc.

Kiểm toán xây dựng cơ bản: lưu ý sai sót, rủi ro thường gặp

Kiểm toán xây dựng cơ bản: lưu ý sai sót, rủi ro thường gặp

Phương Nam đưa ra một vài ví dụ về sai sót trong kiểm toán xây dựng để các bạn tham khảo và phòng tránh:

Một vài sai sót như sau:

 • Hồ sơ khảo sát thiếu thông tin, không đầy đủ, chưa đủ căn cứ để thiết kế.
 • Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án không đúng về trình tự, thẩm quyền và thời gian.
 • Nội dung dự án đầu tư sơ sài không đầy đủ theo quy định kiểm toán xây dựng cơ bản
 • Những tài liệu điều tra thăm dò thị trường, nguồn vật liệu, động lực, môi sinh, môi trường, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nguồn vốn đầu tư, … không đầy đủ.
 • Nội dung của hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công không đầy đủ theo tiêu chuẩn, có các sai lệch về quy mô, cấp công trình, vốn, diện tích đất sử dụng so với quyết định đầu tư.
 • Công tác dự toán: Các con số chi tiết về tổng dự toán vượt tổng mức đầu tư, dự toán chi tiết vượt tổng dự toán; vận dụng sai định mức, đơn giá, xác định giá đối với những công việc chưa có quy định về giá thiếu căn cứ.
 • Công tác đấu thầu: Hồ sơ mời thầu thiếu sót, không đầy đủ, rõ ràng, chi tiết; phê duyệt hồ sơ và kế hoạch đấu thầu không đúng thẩm quyền, không đủ số lượng nhà thầu tham dự tối thiểu, không chấp hành quy định về thời gian; mở thầu không đủ thành phần; xét thầu không công bằng, thiếu cơ sở.
 • Hợp đồng thi công không chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định pháp luật
 • Khối lượng phát sinh không có thiết kế, dự toán phê duyệt bổ sung, sửa đổi.
 • Thi công sai thiết kế được duyệt.
 • Không chấp hành đúng quy định về giám sát thi công, giám sát quyền tác giả của tư vấn thiết kế.
 • Hồ sơ nghiệm thu công trình, dự án không đầy đủ: Thiếu biên bản nghiệm thu từng phần, các tài liệu kết quả thí nghiệm vật liệu, bê tông, kết cấu.
 • Nhật ký công trình không chi tiết, ghi không đầy đủ diễn biến phát sinh và sự cố trong quá trình thi công.

Vai trò của kiểm toán xây dựng cơ bản:

Các dự án xây dựng đặc biệt là các công trình lớn thường tốn nhiều thời gian và chi phí để thực hiện và hoàn thành. Để tránh trường hợp tính phí quá cao và gian lận, bạn nên thuê một bên thứ ba độc lập để thực hiện việc kiểm toán xây dựng. Kiểm toán xây dựng cơ bản có thể giúp bạn kiểm soát lại và đảm bảo chi phí dự án được tính theo các điều khoản của hợp đồng. Nó cũng sẽ mang lại cho các bên liên quan của dự án sự an tâm về cách sử dụng tiền của họ.

Lời kết:

Trên đây là một vài ví dụ về trường hợp sai sót, rủi ro trong quá trình thực hiện kiểm toán xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp bị xem là không hợp lệ và cần những kiểm toán viên chuyên nghiệp tư vấn, thực hiện kiểm toán đầy đủ, đúng với quy định đề ra.

Liên hệ ngay với Phương Nam để nhận được tư vấn đầy đủ nhất nhé!

Gọi ngay