DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ PHƯƠNG NAM: TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ PHƯƠNG NAM: TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ kiểm toán nội bộ là dịch vụ giúp các doanh nghiệp nâng cao mức độ uy tín, gia tăng hiệu quả công việc cũng như ngăn ngừa rủi ro kịp thời, nhanh chóng. Phương Nam cung cấp cho quý khách hàng thông tin tổng quan về dịch vụ kiểm toán nội bộ của chúng tôi.

Dịch Vụ Kiểm Toán Nội Bộ Phương Nam: Tận Tâm - Chuyên Nghiệp

Dịch Vụ Kiểm Toán Nội Bộ Phương Nam: Tận Tâm - Chuyên Nghiệp

1.Kiểm toán nội bộ là gì?

Theo Hiệp hội kiểm toán nội bộ IIA (The institute of Internal Auditor), kiểm toán nội bộ là một hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các hoạt động của tổ chức.

Kiểm toán nội bộ giúp cho tổ chức đạt được các mục tiêu của mình bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận có tính nguyên tắc và hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị.

Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), kiểm toán nội bộ là một hoạt động đánh giá được lập ra trong doanh nghiệp (DN) như là một loại dịch vụ, có chức năng kiểm tra, đánh giá và giám sát tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ.

2. Vai trò của kiểm toán nội bộ

Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ, kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ sau đây:

- Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;

- Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;

- Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị;

- Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị kế toán.

3. Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ tại Phương Nam:

3.1 Khảo sát thực tế khách hàng và đánh giá rủi ro

Thực hiện công việc khảo sát các vấn đề của khách hàng và đánh giá những rủi ro củ doanh nghiệp. Từ đó lên kế hoạch kiểm toán phù hợp.

3.2 Lập kế hoạch kiểm toán:

Các kiểm toán viên sẽ lập biên bản ghi nhớ về kế hoạch, để ghi lại các mục tiêu, phạm vi kiểm toán, đánh giá rủi ro và nội dung ưu tiên kiểm toán. Biên bản ghi nhớ cũng là tài liệu quan trọng để trao đổi về mục tiêu, phạm vi kiểm toán và các thông tin quan trọng khác cho các thành viên trong nhóm kiểm toán.

3.3 Kiểm tra tính đúng pháp luật:

Kiểm tra doanh nghiệp có tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật hay không. Từ đó, đánh giá sự trung thực hay gian lận trong hoạt động doanh nghiệp.

3.4 Thực hiện kiểm toán: 

Trước khi thực hiện kiểm toán, các kiểm toán viên cần xem xét:

 • Tài liệu kế hoạch kiểm toán để nắm rõ mục tiêu, phạm vi, chương trình kiểm toán bao gồm các thủ tục kiểm toán, thời gian và nguồn lực thực hiện kiểm toán.
 • Các kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo DN để phản ánh thông tin cần thiết, nhằm đạt được mục tiêu kiểm toán.
 • Các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến thông tin cá nhân trước khi thực hiện kiểm toán tư vấn với luật sư của DN hoặc các chuyên gia để làm rõ các quan ngại và thắc mắc có thể nảy sinh khi truy cập thông tin cá nhân.

Các nội dung kiểm toán:

 • Kiểm toán lương và các khoản phải trả
 • Kiểm toán nội bộ về tài sản cố định và xây dựng cơ bản
 • Kiểm toán nội bộ về hoạt động mua bán hàng hoá
 • Kiểm toán nội bộ về các khoản phải thu, phải chi
 • Kiểm toán nội bộ về hàng tồn kho, giá thành
 • Kiểm toán các khoản mục trong BCTC
 • Soát xét rủi ro về các loại thuế trong doanh nghiệp

3.5 Báo cáo kết quả kiểm toán:

Nội dung chi tiết của quy định về trao đổi thông tin và báo cáo kết quả tùy thuộc vào bản chất của từng DN và mức độ phức tạp của công tác kiểm toán nội bộ, nhưng thông thường sẽ bao gồm hướng dẫn liên quan đến trao đổi và báo cáo về:

 • Thông tin, quan sát và kết quả kiểm toán.
 • Thông tin giữa kỳ và cuối kỳ.
 • Theo dõi và quan sát.
 • Các vi phạm pháp luật.
 • Thông tin nhạy cảm.

4. Dịch vụ kiểm toán nội bộ phương nam: uy tín và chất lượng

Phương Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán - kiểm toán với hơn 13 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ có chuyên môn cao. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về kiểm toán nội bộ doanh nghiệp.

Gọi ngay