NGÀNH THUẾ SẼ NỖ LỰC THANH TRA THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TRONG NĂM 2024

NGÀNH THUẾ SẼ NỖ LỰC THANH TRA THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TRONG NĂM 2024

Công văn số 5654/TCT-TTKT ngày 13/12/2023 của Tổng cục Thuế về việc “Ngành Thuế sẽ nỗ lực thanh tra thuế các doanh nghiệp liên kết trong năm 2024 đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết” (2 trang). Theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, năm 2024, Cục thuế các tỉnh sẽ đẩy mạnh tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao về chuyển giá (Giao dịch liên kết), bao gồm:
  • Kiểm tra hồ sơ khai thuế, phân tích hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết;
  • Rà soát, tổng hợp thông tin từ các nguồn về ngành nghề hoạt động, loại hình doanh nghiệp, tình trạng đầu tư, tình hình kê khai, điều chỉnh giá giao dịch liên kết...
Việc rà soát nhằm nhận diện các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về chuyển giá (Giao dịch liên kết) như:
  • Doanh nghiệp phát sinh doanh thu, chi phí với các bên liên kết có giá trị lớn hoặc chiếm tỷ trọng cao;
  • Doanh nghiệp kê khai lỗ lớn và liên tục nhiều năm nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; có doanh thu tăng trưởng nhưng số thuế phải nộp thấp;...).

Ngành Thuế đồng thời sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành, hiệp hội,... để tổ chức các hội nghị phổ biến, giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp về pháp luật thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hành vi chuyển giá, chế tài xử phạt... nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp.

Chuyển giá (Giao dịch liên kết) vấn đề không mới nhưng luôn nóng vì đây sẽ là trọng tâm kiểm tra những năm sau này của ngành Thuế, do đó các doanh nghiệp cần có sự quan tâm đúng mực đối với vấn đề này. Một rủi ro được nhận diện, kiểm soát và dự phòng trước thì sẽ giảm thiểu được tổn thất ngoài dự kiến về tài chính. Xem thêm tại công văn đính kèm, năm 2024 sẽ là cao điểm trong kiểm tra về chuyển giá của ngành thuế Việt Nam.

Nếu có bất cứ thắc mắc hay cần giải đáp bạn cứ liên hệ với chúng tôi, mọi tư vấn về chính sách liên quan tới Chuyển giá chúng tôi đều hỗ trợ. Vui lòng liên hệ hotline: 0933 575 399 hoặc chuyên viên Chuyển giá: 0904 179 990. Chúng tôi vẫn hỗ trợ ngoài giờ hành chánh.

Gọi ngay