HỎI ĐÁP: CHI PHÍ LÃI VAY CÓ ĐƯỢC TÍNH THUẾ TNDN KHÔNG?

HỎI ĐÁP: CHI PHÍ LÃI VAY CÓ ĐƯỢC TÍNH THUẾ TNDN KHÔNG?

Chi phí lãi vay là gì? Khi nào thì chi phí lãi vay được tính thuế TNDN là các vấn đề đáng được quan tâm. Hãy cùng Phương Nam tìm hiểu kỹ hơn về các quy định hiện hành của Nhà Nước để có những cân nhắc hợp lý cho doanh nghiệp mình nhé!

Chi phí lãi vay là gì? Khi nào thì chi phí lãi vay được tính thuế TNDN là các vấn đề đáng được quan tâm

Chi phí lãi vay là gì? Khi nào thì chi phí lãi vay được tính thuế TNDN là các vấn đề đáng được quan tâm

Chi phí lãi vay là gì?

Chi phí lãi vay là khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp đi vay các khoản vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm:

  • Lãi tiền vay ngắn hạn, dài hạn;
  • Chi phí tài chính của tài sản thuê tài chính; …

Chi phí lãi vay có được tính thuế TNDN không?

Theo Điểm 2.17, 2.18, Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định cụ thể về chi phí lãi tiền vay được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

Chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

- Lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp (kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh)

- Trường hợp 1: Số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ

- Trường hợp 2: Số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn như sau:

  • Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay
Chi phí không được trừ = (Vốn điều lệ còn thiếu : Tổng số tiền vay)* Tổng số lãi vay

  • Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay
Chi phí không được trừ = Vốn điều lệ còn thiếu * Lãi suất của khoản vay * Thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.

- Chi trả lãi vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

- Phần chi phí trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay

Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chi phí lãi vay được dùng cho mục đích của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Doanh nghiệp phải góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp.

- Hợp đồng vay tiền của doanh nghiệp.

- Khi vay, trả nợ vay thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế.

- Nếu vay của cá nhân (không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế) thì lãi suất vay không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

- Trường hợp vay của cá nhân, thì khi chi trả lãi vay phải khấu trừ lại 5% thuế thu nhập cá nhân của họ (thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn)

Trên đây là một vài lưu ý về vấn đề chi phí lãi vay có được tính thuế TNDN hay không? Nếu cần biết chi tiết hơn về thuế và cách tính thuế hiện hành, liên hệ ngay với Phương Nam qua hotline: 0933 575 399 để được tư vấn tốt nhất nhé!

Gọi ngay