KIỂM TOÁN NỘI BỘ: 4 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT

KIỂM TOÁN NỘI BỘ: 4 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT

Kiểm toán nội bộ doanh nghiệp có vai trò như thế nào? Những nguyên tắc khi tiến hành kiểm toán nội bộ doanh nghiệp là gì? Phương Nam giới thiệu đến các bạn 4 nguyên tắc cơ bản doanh nghiệp cần phải nhớ như sau:

 Kiểm Toán Nội Bộ: 4 Nguyên Tắc Cơ Bản Doanh Nghiệp Nên Biết

Kiểm Toán Nội Bộ: 4 Nguyên Tắc Cơ Bản Doanh Nghiệp Nên Biết

4 nguyên tắc cơ bản:

Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, kiểm toán nội bộ trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị công lập và doanh nghiệp phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Tính độc lập

Người làm kiểm toán nội bộ không được đảm nhiệm đồng thời các công việc của nhóm kiểm toán nội bộ. Mỗi mảng trong kiểm toán nội bộ cần được thực hiện độc lập, đơn vị cần cam kết kiểm toán nội bộ không chịu bất kỳ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ, báo cáo và đánh giá.

2. Tính khách quan

Khi thực hiện kiểm toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác và công bằng.

3. Tính hợp pháp

Tuân thủ pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và nguyên tắc đầu tiên và quan trọng khi kiểm toán nội bộ.

4. Tính bảo mật

Kiểm toán nội bộ phải bảo mật thông tin có được khi thực hiện kiểm toán, không được để rò rỉ hay tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên khác.

Vai trò của kiểm toán nội bộ:

  • Đảm bảo với các bên liên quan của doanh nghiệp là hoạt động kiểm soát tài chính đã được vận hành hiểu hiệu và hiệu quả trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp.
  • Duy trì quản lý rủi ro của doanh nghiệp để đảm bảo giám sát và đánh giá hợp lý.
  • Phát hiện kịp thời, điều tra các hành vi gian lận trong doanh nghiệp.
  • Phát hiện những sai sót trong hoạt động của doanh nghiệp, từ đó kịp thời tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp có những định hướng trong hoạt động quản trị rủi ro.

Phương Nam là một trong những đơn vị kiểm toán dày dặn kinh nghiệm có thể cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín và chất lượng. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn từ các “bác sĩ doanh nghiệp” nhé!

Gọi ngay