TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) xuất hiện và sôi động từ thập niên 1990 thông qua hàng loạt thương vụ sát nhập lớn trên thế giới. Điều này nhằm tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đa quốc gia và các tập đoàn kinh tế lớn.

Tại Việt Nam, các giao dịch M&A được thực hiện manh nha từ những năm đầu của thế kỷ 21 và đang có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đặc biệt là các Doanh nghiệp hoat động trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, Bất động sản và bán lẻ.

Hoạt động mua bán sát nhập doanh nghiệp đã trở thành công cụ trong phương thức kinh doanh mới và trở thành xu hướng thiết yếu để phát triển công ty trên thị trường toàn cầu. Hoạt động M&A giúp tăng năng lực cạnh tranh, Quản lý chi phí hiệu quả và chiếm lĩnh thị phần cung ứng.

Hoạt động mua bán & sát nhập doanh nghiệp đang trở thành xu hướng thiết yếu để phát triển doanh nghiệp

Hoạt động mua bán & sát nhập doanh nghiệp đang trở thành xu hướng thiết yếu để phát triển doanh nghiệp

Quy trình tư vấn M&A của Phương Nam

 • Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động cũng như mục tiêu kinh doanh của công ty muốn thực hiện M&A.
 • Phân tích cơ hội và rủi ro khi thực hiện M&A cho Doanh nghiệp.
 • Tìm kiếm các công ty mục tiêu, tiếp xúc, đánh giá nhu cầu và cơ hội.
 • Rà soát pháp lý của doanh nghiệp thực hiện M&A.
 • Thương thảo và tiến hành định giá doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch tài chính cho thương vụ.
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục mua, bán công ty, công khai thông tin theo quy định và thông báo với các bên liên quan
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục về kế toán, tài chính, kiểm toán, thuế, lao động cho việc mua bán sáp nhập
 • Lập báo cáo đánh giá và công bố thông tin theo quy định.
Phương Nam phân tích cơ hội và rủi ro khi thực hiện M&A cho doanh nghiệp

Phương Nam phân tích cơ hội và rủi ro khi thực hiện M&A cho doanh nghiệp

Tại sao chọn Phương Nam?

 • Đội ngũ nhân viên hơn 30 năm kinh nghiệm ngành kiểm toán - kế toán - tư vấn
 • Hệ thống quản lý ISO 9001:2015
 • Đối tác của hơn 1000 khách hàng với đa lĩnh vực, trong đó có các Tập đoàn lớn: Hoa Lâm, Hoàn Cầu, Trung Thủy, Huy Hoàng, Hưng Thịnh…
 • Quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng của Nhà nước và các tổ chức xã hội
 • Phí dịch vụ hợp lý

Phương Nam với đội ngũ quản lý và chuyên gia; có quan hệ xã hội sâu rộng; nhiều kiến thức chuyên ngành; tư duy thương mại, sẽ biết cách xác định và tư vấn về các rủi ro trong giao dịch M&A và các giải pháp nhằm hạn chế tối đa các rủi ro đó. Chúng tôi hiểu được cơ chế của các thương vụ mua bán doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

Gọi ngay