PHƯƠNG NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN: NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

PHƯƠNG NAM TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN: NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

Từ 25/08 – 16/09/2022, Phương Nam tổ chức khóa đào tạo chuyên môn “Nghiệp vụ kiểm toán” cho toàn thể cán bộ nhân viên, các kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán đang công tác tại công ty. Chương trình được thiết kế riêng cho Phương Nam nhằm mục đích bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công ty.

Phương Nam tổ chức khóa đào tạo chuyên môn “Nghiệp vụ kiểm toán”

Phương Nam tổ chức khóa đào tạo chuyên môn “Nghiệp vụ kiểm toán”

Giảng viên trực tiếp đào tạo là ông Điền Văn Châu với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo kiểm toán viên tại các trường Đại học và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức, hiệp hội VACPA Vietnam.

Giảng viên đứng lớp là ông Điền Văn Châu với nhiều năm kinh nghiệm nghề và giảng dạy

Giảng viên đứng lớp là ông Điền Văn Châu với nhiều năm kinh nghiệm nghề và giảng dạy

Ngoài khóa đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ kiểm toán, Phương Nam còn tiếp tục tổ chức các khóa học về kế toán, kiểm toán xây dựng cơ bản trong tháng 9 này để nâng cao chất lượng nhân sự, hướng đến phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Một số hình ảnh về chương trình đào tạo:
Thầy giáo giảng bài với tất cả tâm huyết và vốn kinh nghiệm

Thầy giáo giảng bài với tất cả tâm huyết và vốn kinh nghiệm

Các học viên chi chép lại các kiến thức trong bài giảng

Thầy giáo giảng bài với tất cả tâm huyết và vốn kinh nghiệm

Cả lớp chăm chú nghe thầy giảng bài

Cả lớp chăm chú nghe thầy giảng bài

Các học viên năng nổ phát biểu ý kiến

Các học viên năng nổ phát biểu ý kiến

Gọi ngay