KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI

KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI

Ngày 23-10-2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 15 năm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà Sạch và Công ty TNHH Kiểm toán SAAC, dưới sự lãnh đạo của ông Lê Đình Túc - Nhà sáng lập của hai công ty.

Phát triển bền vững tập trung vào con người luôn là định hướng chiến lược của Nhà Sạch và SAAC. Việc xây dựng một văn phòng làm việc hiện đại và chuyên nghiệp là hiện thực hoá một trong những cam kết của Ban lãnh đạo Nhà Sạch và SAAC trong chiến lược xây dựng một đội ngũ mạnh và kết nối, sẵn sàng cho tầm nhìn chiến lược 2030 của chúng ta.

23.10.2023, khép lại một hành trình đầy tự hào và nhiều kỉ niệm để tiếp nối một hành trình mới.

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 14 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 9 người, thiết bị chiếu sáng và văn bản Có thể là hình ảnh về món tráng miệng
Gọi ngay