TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Xu thế phát triển của thế giới và sự thay đổi của kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp có xu hướng tổ chức bộ máy nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao hiệu suất lao động và phát triển của nhân viên nhằm mở đầu giai đoạn phát triển mới. Để đáp ứng nhu cầu trên, Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp ra đời sẽ giúp Quý khách hàng sắp xếp, tổ chức lại và tinh gọn bộ máy để doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, phát triển bền vững hơn.

Thực trạng hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt đó là thiếu chiến lược hoặc có chiến lược nhưng không rõ ràng. Phần lớn các Công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn dẫn đến mất cân đối tài chính. Bên cạnh đó cũng không ít doanh nghiệp gặp khó khăn về sử dụng và quản trị nguồn nhân lực. Cuối cùng là rất nhiều công ty mà mô hình hoạt động theo tập quyền, chưa phân công, phân nhiệm nhất quán trong công tác vận hành, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả.

Từ thực trạng nêu trên, dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp ra đời giúp cho Quý công ty hiệu chỉnh lại cấu trúc cũ; duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; cắt giảm chi phí không cần thiết nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp; quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả…

"Dịch

Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp của Phương Nam

 • Tư vấn tổ chức bộ máy quản lý và xác định trách nhiệm quyền hạn các phòng ban, xác định rõ cơ chế phân quyền trong nội bộ của tổ chức
 • Xác định lại chiến lược kinh doanh của Công ty
 • Sắp xếp lại danh mục đầu tư
 • Tái cấu trúc tình hình tài sản và nguồn vốn
 • Hoàn thiện các quy trình hoạt động
 • Sắp xếp, quy hoạch lại đội ngũ

Dịch vụ của chúng tôi sẽ do các chuyên gia hàng đầu của Công ty thực hiện, những người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ tái cấu trúc. Đảm bảo rằng sau khi tái cấu trúc, Doanh nghiệp sẽ hoạt dộng hiệu quả hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn.

"Dịch

Quy trình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp của Phương Nam

 • Dựa trên khảo sát toàn diện hiện trạng của doanh nghiệp và đưa ra đánh giá tổng thể. Trên số liệu thống kê, phân tích và kinh nghiệm lâu năm từ các chuyên gia.
 • Đưa ra các phương án tư vấn khả thi nhất, phù hợp với chiến lược và đặc thù của công ty, phù hợp với môi trường kinh doanh.
 • Đưa ra kế hoạch hành động thực tiễn để cụ thể hóa các giải pháp.
 • Hướng dẫn áp dụng vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp, tạo sự chuyên sâu cho dịch vụ tư vấn.

"Phương

Tại sao chọn Phương Nam?

 • Với nhiều năm kinh nghiệm, Phương Nam đã tư vấn tái cấu trúc cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn như: Hoa Lâm, Hoàn Cầu…và nhận được những kết quả tích cực.
 • Có quan hệ sâu rộng với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội.
 • Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 bài bản, chuyên nghiệp.
 • Có đội ngũ chuyên gia uyên bác có nhiều năm kinh nghiệm quản trị cấp cao trong nhiều tổ chức lớn.

Gọi ngay