DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Doanh nghiệp muốn tránh rủi ro liên quan tới công tác kế toán như qui định thuế, kế toán, quản trị, tiền lương, bảo hiểm sẽ có nhiều cách thức thực hiện nhưng quan trọng nhất là phải thực hiện đúng, tuân thủ đúng các qui định hiện hành thì mặc nhiên sẽ giảm thiểu tối đa các sai sót, lỗi, vi phạm về các qui định kiên quan trên. Đa số các sai sót chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết, hiểu chưa đúng, hoặc chưa được cập nhật đào tạo dẫn tới người thực hiện lúng túng, phân vân, và thực hiện chưa đúng theo qui định.

Muốn hạn chế rủi ro, làm đúng các qui định thì công ty không có cách nào khác là phải thực hiện “Đào tạo nội bộ” nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết của người làm với công việc hiện tại hoặc công việc có thể phát sinh trong tương lai từ đó giảm thiểu tối đa các sai sót mắc phải. Giá trị của “Đào tạo nội bộ” là không thể ước lượng được vì các lợi ích mang lại rất đa chiều, gồm lợi ích trực tiếp cho công việc, ngoài ra chính sách đào tạo còn là chính sách, phúc lợi, lợi ích tốt của công ty dành cho nhân viên nhằm gia tăng trình độ chuyên môn, sự hiểu biết, cách giải quyết vấn đề từ đó tạo sự gắn bó của nhân viên với công ty.

Đào tạo tốt cần “Thầy tốt”, cần sử dụng các chuyên gia trong các lĩnh vực cần đào tạo để kết quả đào tạo là tốt nhất. Ngoài ra, việc đào tạo cần bám sát tình hình kinh doanh thực tế tại công ty để đảm bảo mang lại tính thực tiễn và giá trị cao nhất từ việc đào tạo.

Phương Nam là công ty hoạt động trong ngành kế toán, kiểm toán hơn 15 năm với các chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi tự có thể cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo tốt nhất cho công ty bạn. Việc chúng tôi làm là khảo sát ngành nghề, đặc điểm kinh doanh của công ty, tham khảo nguyện vọng của công ty và cử các chuyên gia trong lĩnh vực để có một tài liệu đào tạo phù hợp nhất, có giá trị nhất cho công ty. Đào tạo là không thể thiếu của mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức.

Với phương châm “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” - Tục ngữ Việt Nam và khẩu hiệu “Giỏi lên tứng ngày” đừng ngần ngại hãy để chúng tôi chia sẽ và giúp bạn có chương trình đào tạo tốt nhất.

Gọi ngay