CẬP NHẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2023: DOANH NGHIỆP & NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT

CẬP NHẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2023: DOANH NGHIỆP & NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội áp dụng từ tháng 02/2023. Nội dung chi tiết cùng SAAC tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cập nhật về bảo hiểm xã hội 2023

Cập nhật về bảo hiểm xã hội 2023

1. Điều chỉnh đối tượng áp dụng

Các đối tượng có tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh theo các quy định sau đây trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023:

Đối tượng bao gồm:

  • Người lao động thuộc chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần khi người lao động chết.
  • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, sẽ được hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, hoặc thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần khi người lao động chết.

Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng bao gồm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, sẽ được hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, hoặc thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần khi người lao động chết. Điều này áp dụng cho thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Các đối tượng có tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh theo các quy định

Các đối tượng có tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh theo các quy định

2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mức điều chỉnh 5,26 4,46 4,22 4,09 3,80 3,64 3,70 3,71 3,57 3,46 3,21 2,96 2,76 2,55 2,07
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mức điều chỉnh 1,94 1,77 1,50 1,37 1,28 1,23 1,23 1,19 1,15 1,11 1,08 1,05 1,03 1,00 1,00

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh

Mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh

3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mức điều chỉnh 2,07 1,94 1,77 1,50 1,37 1,28 1,23 1,23
Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mức điều chỉnh 1,19 1,15 1,11 1,08 1,05 1,03 1,00 1,00

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này; tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tại khoản 2 điều 1 của thông tư này

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tại khoản 2 điều 1 của thông tư này

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2023; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Để cập nhật các thông tin về tư vấn doanh nghiệp hay dịch vụ kế toán, kiểm toán, hãy theo dõi SAAC nhé. Liên hệ ngay với chúng tôi để được biết thêm thông tin về các dịch vụ theo hotline: 0933 575 399.

Gọi ngay