CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT HIỆN NAY

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT HIỆN NAY

Thuế thu nhập doanh nghiệp luôn là vấn đề đau đầu với nhiều chủ doanh nghiệp. Làm cách nào để tính đúng? Hãy để Phương Nam hướng dẫn bạn các bước đầy đủ như sau:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Profit tax) có thể hiểu là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các thu nhập khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp nào cũng cần tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp để thực hiện cho đúng

Doanh nghiệp nào cũng cần tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp để thực hiện cho đúng

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2022: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 11, Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành ngày 15/7/2020 quy định cách tính thuế TNDN như sau:

“Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này”.

Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý sau (Theo quy định tại Điều 55, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14).

Phương Nam mách bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2022

Phương Nam mách bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2022

Ngoài ra, căn cứ Điều 6 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, thuế TNDN được tính như sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế trong kỳ x Thuế suất [1]

(1) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định [2]

Trong đó, thu nhập chịu thuế TNDN được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác [3]

(2) Thuế suất thuế TNDN

Căn cứ Điều 10, Điều 13 và Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp áp dụng mức thuế suất cao hơn như doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi như doanh nghiệp công nghệ cao nên mức nộp thấp hơn.

(3) Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác [3]

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn 1 hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp sẽ phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động với mức thuế suất tương ứng.

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với nhiều đối tượng.

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động do dịch Covid-19 đã quy định: Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2021 cho các trường hợp: Người nộp thuế có doanh thu năm 2021 <200 tỷ đồng, và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019.

Thay đổi về quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2022

Thay đổi về quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2022

Cụ thể. theo Khoản 1, Điều 1, Nghị định 92/2021/NĐ-CP, việc áp dụng giảm thuế TNDN áp dụng với người nộp thuế là các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
  • Các tổ chức thành lập theo luật Hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Các tổ chức khác thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

3. Các bước tính thuế TNDN

Như vậy, về mặt lý thuyết thuế TNDN được tính theo các bước sau:

Bước 1: Tính doanh thu trong kỳ tính thuế, chi phí được trừ, các khoản thu nhập khác

Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức [3]

Bước 3: Tính thu nhập được miễn thuế, các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Bước 4: Tính thu nhập tính thuế TNDN theo công thức [2]

Bước 5: Tính tính thuế TNDN phải nộp theo công thức [1]

Lưu ý: Trên đây chỉ là quy trình tính thuế TNDN theo quy định của pháp luật, trên thực tế kế toán nhập dữ liệu trên phần mềm mà doanh nghiệp đang sử dụng và gửi cho cơ quan thuế sẽ cần nhiều thao tác phức tạp hơn.

Ghi nhớ quy trình tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tuân thủ đúng

Ghi nhớ quy trình tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tuân thủ đúng

Hãy đảm bảo rằng doanh nghiệp hiểu đúng và đủ các quy định hiện hành của nhà nước về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tránh các trường hợp hiểu sai và dẫn đến các vi phạm nghiêm trọng. Phương Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán - kiểm toán với hơn 13 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia uyên bác. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Gọi ngay