Mẫu công văn giải trình thuế dành cho doanh nghiệp

Mẫu công văn giải trình thuế dành cho doanh nghiệp

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế là mẫu bản công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra. Và gửi tới chi cục thuế để giải trình về một việc nào đó. Mẫu công văn này nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung giải trình. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào cung cấp mẫu chuẩn giải trình với cơ quan thuế. Vì vậy sẽ gây khó khăn đối với nhiều cá nhân, tổ chức. Bài viết dưới đây Phương Nam sẽ hướng dẫn bạn cách lập mẫu công văn đầy đủ và chuẩn nhất.

Khái niệm

Mẫu công văn gửi thuế là mẫu các công văn được tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Nhằm giải trình về một vấn đề cụ thể nào đó liên quan đến thuế. Chẳng hạn như giải trình các sai sót khi kê khai thuế, viết sai hóa đơn GTGT…

Việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế. Được quy định tại Điều 23 Thông tư 166/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mẫu công văn giải trình Thuế dành cho doanh nghiệp

Nguyên nhân dẫn đến phải giải trình với cơ quan thuế

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thời hạn, thủ tục giải trình vi phạm hành chính về thuế như sau:

Đối với trường hợp giải trình bằng văn bản

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính thuế phải gửi văn bản giải trình cho người có thẩm quyền. Xử phạt vi phạm hành chính thuế trong thời hạn không quá 05 ngày. Kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì người có thẩm quyền xử phạt có thể gia hạn thêm. Không quá 05 ngày theo đề nghị của tổ chức, cá nhân vi phạm. Trường hợp, người có thẩm quyền xử phạt đồng ý gia hạn giải trình. Cho tổ chức, cá nhân vi phạm thì phải thể hiện bằng văn bản.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế. Tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp thực hiện giải trình bằng văn bản.

Đối với trường hợp giải trình trực tiếp

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thuế phải gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp. Đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu công văn giải trình Thuế dành cho doanh nghiệp

Mẫu công văn dành cho doanh nghiệp giải trình

Mẫu công văn chuẩn

CÔNG TY ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

————————————–

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————–

Số: ……..    

  Hồ Chí Minh ngày .. thán..  năm ..

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………………………………….

– Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………….………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………………………………….………………………………….

– Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..……………………..

– Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa. Và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 08/2019. Do phần mềm kế toán Misa bị lỗi. Do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số… Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế quận 03 để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 08/2019 đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

      Đại diện Doanh nghiệp

      – Như trên;       

        Giám Đốc

        – Lưu   

          (Ký tên và đóng dấu)

Các loại công văn gửi Thuế và BHXH

Có tất cả 16 loại công văn bao gồm:

Công văn giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế.

CV xin gộp BCTC vào năm sau.

CV giải trình bị treo tiền BHXH.

Công văn giải trình BHXH.

CV giải trình sai số thuế TNCN.

Giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế.

CV giải trình hóa đơn bỏ trốn.

Công văn xác nhận không nợ đọng thuế.

CV xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế.

Công văn xin khôi phục MST.

CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế.

CV xin quyết toán thuế.

Công văn xin tiếp tục sử dụng hợp đồng cũ khi DN thay đổi trụ sở.

CV xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn.

Bổ sung CV giải trình số NLĐ tham gia BH không giống số NLĐ thể hiện trong hồ sơ thuế.

CV xin hoàn trả ngân sách nhà nước 01-ĐNHT.

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ về các mẫu công văn giải trình dành cho doanh nghiệp. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ liên quan đến kế toán. Hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ kế toán Phương Nam. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ tận tình, miễn phí.

Gọi ngay