Cách hạch toán nộp thuế GTGT theo Thông tư 133

Cách hạch toán nộp thuế GTGT theo Thông tư 133

Hạch toán nộp thuế GTGT phải nộp theo TT133. Như chúng ta đã biết, Thuế GTGT giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn có trách nhiệm phải nộp thuế GTGT đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật. Vậy, khi phải nộp thuế GTGT kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán như thế nào. Hãy cùng Phương Nam tìm hiểu bài viết sau đây nhé!

Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT

Kết chuyển thuế GTGT nghĩa là cấn trừ số thuế GTGT đầu vào. Được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Dựa vào đó, doanh nghiệp có thể tính ra số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Việc kết chuyển thuế GTGT chỉ được thực hiện ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ.

Cách hạch toán tài khoản 3331 – phải nộp theo thông tư 133

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp. Và căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3331. Các cách hạch toán tài khoản 3331-Thuế GTGT phải nộp một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau.

Cách hạch toán nộp thuế GTGT theo thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 33311 – Thuế giá trị gia tăng đầu ra khi bán hàng (khi viết hóa đơn) và khi nộp thuế.

  1. Cách hạch toán đầu ra phải nộp theo phương pháp khấu trừ.

Khi xuất hóa đơn GTGT theo pp khấu trừ và DN nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. Kế toán phản ánh doanh thu, thu nhập theo giá bán chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT phải nộp được tách riêng tại thời điểm xuất hóa đơn, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 33311 – Thuế giá trị gia tăng đầu ra.

  1. Cách hạch toán đầu ra phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Tách riêng ngày số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 33311 – Thuế giá trị gia tăng đầu ra.

  1. Hạch toán khi nộp thuế đầu ra vào Ngân sách Nhà nước.

Nợ TK 33311 – Thuế giá trị gia tăng đầu ra

Có các TK 111, 112.

Cách hạch toán nộp thuế GTGT theo thông tư 133

Cách hạch toán số thuế phải nộp của hàng nhập khẩu.

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

– Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp không được khấu trừ. Phải tính vào giá trị vật tư, hàng hoá,TSCĐ nhập khẩu, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611,…

Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Cách hạch toán tài khoản 3331- phải nộp khi thực hiện khấu trừ thuế.

– Định kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ 33311 – Thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

Trường hợp cụ thể

– Trường hợp tại thời điểm giao dịch phát sinh chưa xác định được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có được khấu trừ hay không. Kế toán ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT đầu vào trên TK 133. Định kỳ, khi xác định số thuế GTGT không được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra. Kế toán phản ánh vào chi phí có liên quan, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156,… Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng còn tồn kho.

Chi phí SXKD dở dang – Nợ TK 154. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng đã xuất dùng cho sản xuất.

Xây dựng cơ bản dở dang – Nợ TK 241. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng đã xuất dùng cho hoạt động đầu tư xây dựng.

Giá vốn hàng bán – Nợ TK 632. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ.

Chi phí quản lý kinh doanh (6421, 6422) (thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng dùng cho hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( tổng số thuế đầu vào không được khấu trừ).

Cách hạch toán nộp thuế GTGT theo thông tư 133

Nguyên tắc kế toán tài khoản 133 – Thuế giá trị GT được khấu trừ

Theo khoản 1 Điều 19 Thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 133 phải tuân theo 04 nguyên tắc kế toán sau:

1 – Tài khoản 133 dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ. Và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

2 – Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được. Thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ. Và không được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

3 – Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua. Giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

4 – Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế. Phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ của Phương Nam về cách hạch toán nộp thuế giá trị gia tăng theo thông tư 133. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán Phương Nam để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

Gọi ngay