DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Giới thiệu về dịch vụ kiểm toán Phương Nam

Phương Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên công chứng, các chuyên gia tài chính và tư vấn chuyên nghiệp trong ngành Kiểm toán và Tư vấn đã đưa PHƯƠNG NAM trở thành một “bác sĩ doanh nghiệp”; những lợi thế này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn phù hợp với đặc điểm môi trường kinh doanh của Việt Nam và luôn đặt tiêu chí “Trao giải pháp - Tạo niềm tin” lên hàng đầu.

Phương Nam chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Phương Nam chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Tại sao phải sử dụng dịch vụ kiểm toán?

Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những hoạt động chính và quan trọng tạo nên uy tín của PHƯƠNG NAM trên thị trường trong suốt những năm qua. Dịch vụ kiểm toán sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong năm tài chính, góp phần tăng cường kiểm soát những rủi ro trong quản trị và kinh doanh, hướng tới sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó tăng cường độ tin cậy của các thông tin mà Quý công ty cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ kiểm toán

 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nội bộ
 • Soát xét báo cáo tài chính
 • Kiểm tra thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
 • Soát xét việc tuân thủ pháp luật
 • Kiểm toán báo cáo thu chi, quỹ bảo trì cho Ban Quản trị toà nhà
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Phương Nam cung cấp đầy đủ dịch vụ kiểm toán

Phương Nam cung cấp đầy đủ dịch vụ kiểm toán

Vì sao chọn Phương Nam?

 • Đội ngũ nhân viên hơn 30 năm kinh nghiệm ngành kiểm toán - kế toán - tư vấn
 • Hệ thống quản lý ISO 9001:2015
 • Đối tác của hơn 1000 khách hàng với đa lĩnh vực, trong đó có các Tập đoàn lớn: Hoa Lâm, Hoàn Cầu, Trung Thủy, Huy Hoàng, Hưng Thịnh…
 • Quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng của Nhà nước và các tổ chức xã hội
 • Phí dịch vụ hợp lý

Gọi ngay