PHUONG NAM 祝贺国际女子 3 月 8 日

PHUONG NAM 祝贺国际女子 3 月 8 日

芳南谨向一直陪伴和贡献芳南的可爱、坚强的女性致以我们的爱和感谢。
Những phần quà tặng chị em nhân ngày 8/3

3 月 8 日送给女性的礼物

Chủ tịch HĐQT Phương Nam phát biểu

Phuong Nam 董事局主席致辞

CBNV Nhà Sạch check in

清洁之家工作人员入住

Trao tặng quà cho các chị em

给姐妹们送礼物

Gọi ngay