DỊCH VỤ CHUYỂN GIÁ

VÌ SAO DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIÁ LẠI QUAN TRỌNG?

Cùng với việc các công ty đa quốc gia tìm cách cạnh tranh hiệu quả trong thị trường toàn cầu, các giao dịch xuyên quốc gia giữa các công ty liên quan ngày càng tăng về cả số lượng và độ phức tạp.

Trước xu hướng này, các cơ quan thuế trên khắp thế giới đang ngày càng trở nên nhạy cảm với các cách thức mà hoạt động chuyển giá ảnh hưởng đến số thu thuế trong phạm vi từng quốc gia. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang ứng phó bằng cách tăng cường hệ thống luật pháp, triển khai các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hồ sơ thuế, và áp dụng các hình thức phạt đối với vi phạm.

PHƯƠNG NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Việc bố trí các chuyên gia chuyên trách về chuyển giá theo hướng tập trung vào từng ngành và phương pháp tiếp cận đa ngành cho phép chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các chiến lược chuyển giá hiệu quả và bảo đảm tính tuân thủ.

Chúng tôi cho rằng, đầu tiên và trước hết, bất kỳ hoạt động chuyển giá nào cũng đều phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc vững chắc và có thể bảo vệ được. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tận dụng một phương pháp tiếp cận có tham vấn, tức là chúng tôi luôn xem xét các mục tiêu kinh doanh, yêu cầu hoạt động và thực tiễn hoạt động của khách hàng. Chúng tôi tạo ra hiệu quả về thuế và giảm nhẹ rủi ro về các thách thức tiềm tàng xuất phát từ các cơ quan thuế.

Dịch vụ khác

 • DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

  Phương nam cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Các thông tin này sẽ được các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác sử dụng
 • DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  Phương nam có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phức tạp trong hoạt động báo cáo tài chính, các thách thức liên quan đến các hệ thống các chuẩn mực kế toán mới và hỗ trợ triển khai hoạt động rà soát đặc biệt và các nghĩa vụ thuế.
 • DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

  Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn tài chính cho Quý công ty như: Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, lập hồ sơ dự án, sắp xếp vốn cho doanh nghiệp, sát nhập và mua bán.
 • DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

  Chúng tôi sử dụng kiến thức thuế chuyên ngành, và hiểu biết sâu rộng của chúng tôi về cách thức hài hòa vấn đề thuế trong bức tranh kinh doanh rộng lớn hơn, để giúp khách hàng thực hiện trách nhiệm tuân thủ thuế.

Khách hàng