Bản tin tháng 12/2017

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Công văn số 5040/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư
 2. Công văn số 4702/TCT-CS về thông báo phát hành hóa đơn
 3. Công văn số 65999/CT-TTHT về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bã bia
 4. Công văn số 65148/CT-TTHT, Công văn 7976/CT-TTHT và Công văn 68561/CT-TTHT về chính sách thuế nhà thầu
 5. Công văn số 14881/BTC-CST về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp.

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
 2. Thông tư 96/2017/TT-BTC quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh
 3. Công văn số 1384/XNK-CN quy định xuất khẩu tại chỗ của DN FDI
 4. Các khoản thu nhập tính đóng BHXH
 5. Đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1. Công văn số 5040/TCT-CS ngày 30/10/2017 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư

 • Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp tại địa bàn thuận lợi), tùy thuộc là dự án mới hay đầu tư mở rộng sẽ có các mức ưu đãi thuế TNDN khác nhau.
 • Nếu là dự án đầu tư mới thì được miễn thuế 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. Điều kiện ưu đãi thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP.
 •  Nếu là dự án đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc áp dụng thời gian miễn, giảm thuế bằng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực. Điều kiện ưu đãi thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.
 • Về nguyên tắc, doanh nghiệp được tự xác định các điều kiện ưu đãi và mức ưu đãi thuế để tự kê khai, quyết toán thuế. Tuy nhiên, nếu thực tế không đảm bảo điều kiện ưu đãi thì cơ quan thuế sẽ xử phạt và truy thu (Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

 2. Công văn số 4702/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 12/10/2017 về thông báo phát hành hóa đơn. 

Thời hạn gửi thông báo phát hành hóa đơn đã được rút ngắn hơn so với quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC. Cụ thể doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế trước khi bắt đầu sử dụng 02 ngày, thay vì quy định cũ là 05 ngày.

 3. Công văn số 65999/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội ngày 05/10/2017 về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng bã bia

Mặt hàng bã bia là phế liệu được thu hồi trong quá trình sản xuất bia bán cho khách hàng làm thức ăn chăn nuôi. Trường hợp mặt hàng bã bia thuộc sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo tập quán được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

4. Công văn số 65148/CT-TTHT, Công văn 7976/CT-TTHT và Công văn 68561/CT-TTHT quy định chính sách thuế nhà thầu 

 • Công văn số 65148/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội ngày 02/10/2017, nội dung như sau: trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và phải trả phí sử dụng nhãn hiệu thì tổ chức nước ngoài đã phát sinh hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Trước khi thanh toán, Công ty phải khấu trừ và nộp thay thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016, thuế nhà thầu gồm:
  • Thuế GTGT: thuế suất 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ % thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp).
  • Thuế TNDN: theo tỷ lệ 10% trên doanh thu tính thuế.
 • Công văn 7976/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh 18/08/2017, nội dung trình bày như sau: Ký Hợp đồng giao tổ chức nước ngoài thực hiện dịch vụ gia công phần mềm thì tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài, gồm: thuế TNDN 5% trên doanh thu tính thuế TNDN, không chịu thuế GTGT.
 • Công văn 68561/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội ngày 20/10/2017 thuế nhà thầu hoạt động tư vấn, chuyển nhượng chứng khoán:
  • Đối với hoạt động tư vấn: thuế GTGT tỷ lệ 5%, thuế TNDN tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế theo hướng dẫn tại Điều 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu.
  • Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán: thuế GTGT thuộc đối tượng không chịu thuế; chỉ đóng thuế TNDN 0,1% đối với nhà thầu nước ngoài là tổ chức theo Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC hoặc thuế TNCN 0,1% đối với nhà thầu nước ngoài là cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

5. Công văn số 14881/BTC-CST ngày 03/11/2017 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp

 • Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , khi điều chuyển tài sản cho bên nhận sáp nhập, doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT. Thay vào đó, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.
 • Tuy nhiên, bên bị sáp nhập phải quyết toán thuế TNDN đến thời điểm sáp nhập và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC. Trong đó, số liệu quyết toán được căn cứ theo giá trị sổ sách hiện hữu, không phải đánh giá lại tài sản để quyết toán.
 • Đối với bên nhận sáp nhập, được phép đánh giá lại tài sản để ghi nhận vào sổ sách. Phần chênh lệch tăng hoặc giảm giữa số tiền đã bỏ ra để mua lại doanh nghiệp bị sáp nhập so với giá trị tài sản đánh giá lại thì được tính tăng hoặc giảm hết một lần vào thu nhập khác. Đồng thời, được trích khấu hao hoặc phân bổ dần chi phí đối với tài sản nhận sáp nhập theo trị giá đánh giá lại (Điều 2 Thông tư 151/2014/TT-BTC ).

 

QUY ĐỊNH KHÁC

1. Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

 Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2018, hướng dẫn cụ thể các vấn đề sau đây:

 • Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc.
 • Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán.
 • Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán.
 • Danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

2. Thông tư 96/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/09/2017 bổ sung đối tượng là cá nhân và nhóm cá nhân vào đối tượng phải nộp lệ phí kinh doanh

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2017, quy định cụ thể như sau:

Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp một trong các loại giấy chứng nhận sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
 • Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

3. Công văn số 1384/XNK-CN của Bộ Công thương ngày 11/10/2017 quy định xuất khẩu tại chỗ của DN FDI

Hiện không có quy định cho phép doanh nghiệp FDI được xuất khẩu tại chỗ - tức bán cho thương nhân nước ngoài nhưng chỉ định giao tại Việt Nam đối với hàng hóa không do doanh nghiệp trực tiếp sản xuất mà mua lại từ doanh nghiệp khác.

4. Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018

Theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Phụ cấp lương tính đóng BHXH: như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác tính đóng BHXH là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

5. Đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016, từ 01/01/2018 sẽ có thêm một số đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Cụ thể: Hợp đồng lao động (HĐLĐ), Hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN)

Cũng từ 01/01/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với người lao động giao kết từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều người sử dụng lao động thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên; đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất; đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN theo từng HĐLĐ.

Ấn phẩm khác

Khách hàng