Bản tin tháng 07/2017

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Hướng dẫn quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Thông tư số 41/2017/TT-BTC
 2. Công văn số 5124/CT-TTHT về chính sách thuế hàng tặng nhân viên
 3. Công văn số 2391/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản
 4. Công văn số 2548/TCT-TNCN về thuế TNCN với thu nhập khuyến mại
 5. Công văn số 2631/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư
 6. Công văn số 2876/TCT-CS về chính sách thuế GTGT
 7. Công văn số 2810/TCT-CS về thuế GTGT với hàng hóa dùng để tài trợ

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
 2. Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 3. Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1.      Hướng dẫn thực hiện quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính.

 • Thông tư có hiệu lực thi hành cùng ngày với hiệu lực thi hành của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017, thay thế cho Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính, trong đó bao gồm một số hướng dẫn cụ thể như sau:
 • Về phân tích so sánh: Thông tư đưa ra công thức tiêu chuẩn để xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập và nếu mức giá giao dịch liên kết, mức lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế nằm trong khoảng giá giao dịch độc lập thì không cần điều chỉnh. Nếu cơ quan thuế áp dụng điều chỉnh hoặc ấn định mức giá trong trường hợp người nộp thuế không tuân thủ các quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP, giá trị điều chỉnh hoặc ấn định là giá trị trung vị của khoảng giá trị giao dịch độc lập.
 • Các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết: ngoài các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết đã nêu trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Thông tư bổ sung cách tính các tỷ suất tài chính cho từng phương pháp.
 • Nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết: các giao dịch liên kết được kê khai theo bốn mẫu đã hướng dẫn chi tiết trong Thông tư và nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Công ty mẹ tại Việt Nam phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nếu có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18 nghìn tỷ đồng trở lên, nếu không thể cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho năm tài chính tương ứng với kì quyết toán thuế thì có thể cung cấp Báo cáo của năm tài chính liền kề trước đó.
 • Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

      + Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau: phân phối (5% trở lên), sản xuất (10% trở lên), gia công (15% trở lên).

      + Trường hợp người nộp thuế thực hiện nhiều chức năng đơn giản, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần: người nộp thuế theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng tỷ suất trên doanh thu thuần tương ứng; theo dõi riêng được doanh thu nhưng không tách riêng được chi phí thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của từng lĩnh vực; không theo dõi riêng doanh thu, chi phí từng lĩnh vực thì lấy lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao nhất để áp dụng.

2.      Công văn số 5124/CT-TTHT ngày 01 tháng 06 năm 2017 của Cục thuế TP. HCM về chính sách thuế hàng tặng nhân viên.

Công ty sản xuất hàng hóa sai quy cách không thể bán ra nên quyết định tặng cho nhân viên thì vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT nhưng được miễn trích nộp thuế TNDN, đồng thời được xem là chi phí phúc lợi và được hạch toán nếu tổng mức chi không quá 1 tháng lương bình quân/năm.

3.      Công văn số 2391/TCT-CS ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Tổng Cục thuế  về ưu đãi thuế TNDN từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản 

Nếu doanh nghiệp có trụ sở chính và nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở các địa bàn khác nhau, mỗi chi nhánh có mức ưu đãi thuế TNDN khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi thuế, mỗi chi nhánh được lựa chọn ưu đãi theo điều kiện của chi nhánh đáp ứng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

4.      Công văn số 2548/TCT-TNCN ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Tổng Cục thuế  về thuế TNCN với thu nhập từ khuyến mại

Nếu doanh nghiệp tổ chức chương trình khuyến mại tặng quà (bằng tiền mặt/hiện vật) cho tất cả khách hàng, không tổ chức thi hoặc bốc thăm trúng thưởng để chọn ra người được tặng quà, đồng thời quà tặng là tài sản không phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì hoạt động tặng quà khuyến mại nêu trên không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

5.      Công văn số 2631/TCT-KK ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc  hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký thuộc diện không được hoàn thuế, chỉ được kê khai khấu trừ sang kỳ tiếp theo. Nếu tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế dự án đầu tư, công ty không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký thì dự án này không được hoàn thuế, kể cả trường hợp công ty đã huy động đủ vốn đầu tư cho dự án.

6.      Công văn số 2876/TCT-CS ngày 28 tháng 06 năm 2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT.

Sau thời điểm thanh tra thuế, doanh nghiệp tự phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót, kể cả hóa đơn liên quan đến kỳ tính thuế đã bị thanh tra thì vẫn được kê khai khấu trừ bổ sung. Việc xử phạt sẽ căn cứ vào chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quản của việc khai sót.

7.      Công văn số 2810/TCT-CS ngày 26 tháng 06 năm 2017 về thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để tài trợ

Nếu doanh nghiệp phát sinh các khoản chi tài trợ bằng hiện vật là sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc mua ngoài thì doanh nghiệp lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra theo giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động tài trợ và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến các khoản chi tài trợ này.

 

QUY ĐỊNH KHÁC

1.      Luật số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2017 do Quốc hội ban hành với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 với nội dung chính:

 • Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai điều kiện: tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.
 • Nội dung hỗ trợ: được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu, khoản phí, lệ phí đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện; miễn lệ phí môn bài, tư vấn hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời gian 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo quy định; miễn giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định.

2.      Quyết định số 812/QĐ-BLĐTBXH ngày 01 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới trong giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, với các thủ tục hành chính mới:

 • Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
 • Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
 • Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử
 • Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
 • Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
 • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

3.      Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 08 năm 2017, bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012, với 1 số nội dung đáng chú ý:

 • Về cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT): ngoài đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty còn xét tới yếu tố về giới.
 • Kể từ ngày 01/08/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng 1 công ty đại chúng (hiện tại vẫn cho phép nếu được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên).
 • Đồng thời, kể từ ngày 01/08/2019, thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
 • Về giao dịch cung cấp khoản vay, bảo lãnh cho các cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này
 • Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân (trừ trường hợp Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng)
 • Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân (trừ trường hợp Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng hoặc cổ đông là công ty con mà công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP)
 • Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đối tượng là người có liên quan của cổ đông là tổ chức (trừ trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng; tổ chức có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty)
  • oCác trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Giới hạn giao dịch cần có sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông: là các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (trước đây là 20%) giữa công ty đại chúng với các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng trên. Các giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty sẽ phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.
 • Quy chế nội bộ quản trị công ty: Nghị định yêu cầu công ty đại chúng phải xây dựng và trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị công ty (trước chỉ do hội đồng quản trị phê duyệt và công bố công khai trên trang điện tử)
 • Về cơ cấu tổ chức của công ty đại chúng:
 • Chức danh người phụ trách quản trị công ty: người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm thư ký công ty và phải đáp ứng một số yêu cầu như: có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty,…
 • 01 thành viên HĐQT độc lập phụ trách tiểu ban hoặc vấn đề về lương, thưởng, bổ nhiệm.
 • Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: Trưởng ban kiểm soát phải là Kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm toàn thời gian ở công ty. Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là Kiểm toán viên hoặc Kế toán viên.
 • Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc (Tổng Giám đốc) trong báo cáo tài chính năm và báo cáo tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • Về họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Công ty đại chúng phải công bố thông tin về danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng (trước đây là 05 ngày trước ngày chốt danh sách). Cho phép cổ đông tham gia biểu quyết bằng cách bỏ phiếu điện tử.

Ấn phẩm khác

Khách hàng