Bản tin tháng 04/2018

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Thông tư số 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN
 2. Nghị định số 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
 3. Công văn số 687/TCT-TNCN về xử phạt khai sai quyết toán thuế TNCN
 4. Công văn số 11619/CT-TTHT về thuế GTGT đối với hoạt động thuê cơ sở hạ tầng của Doanh nghiệp chế xuất
 5. Công văn số 11504/CT-TTHT về chi phí được trừ đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng
 6. Công văn số 12185/CT-TTHT ngày 28/3/2018 về thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 7. Công văn số 11503/CT-TTHT về tính thuế nhà thầu với tiền bồi thường hợp đồng
 8. Công văn số 11950/CT-TTHT về tỷ giá tính thuế nhà thầu
 9. Công văn số 4884/CT-TTHT ngày 30/1/2018 về chính sách thuế đối với hoạt động đào tạo, tư vấn

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 2. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
 3. Nghị định số 32/2018/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
 4. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định mới về thành lập VPĐD xúc tiến thương mại
 5. Thông tư số 20/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2018.

 • Thuế GTGT, doanh nghiệp được phục hồi chính sách hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Ngoài ra, hàng xuất khẩu sản xuất từ tài nguyên khoáng sản (TNKS), có tỷ trọng TNKS và chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng từ 51% trở lên sẽ được hưởng thuế GTGT 0%.
 • Thuế TNDN:
  • Đối với TSCĐ được chuyển giao theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, bên nhận chuyển nhượng chỉ được khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của bên chuyển nhượng;
  • Tăng hạn mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động từ 1 lên 3 triệu đồng/người/tháng; tuy nhiên, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lại bị khống chế ở hạn mức không quá 3 triệu đồng/người, thay vì trước đó không khống chế.
 • Thuế TNCN, khoản thu nhập bị đánh thuế theo diện "chuyển nhượng chứng khoán" không bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, chỉ gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu trong công ty cổ phần.

 

2. Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018 và thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013.

 • Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.
 • Mức phạt cụ thể: tăng mức phạt đối với hành vi áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán, từ khung 5 - 10 triệu lên khung 10 - 20 triệu đồng; giả mạo BCTC từ khung 20- 30 triệu lên khung 40 - 50 triệu.
 • Ngoài ra còn bổ sung: Áp dụng sai chế độ kế toán, từ 10 - 20 triệu; ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu, ký chứng từ kế toán bằng cách đóng dấu chữ ký khắc sẵn, chứng từ chi tiền không ký theo từng liên, từ 3 - 5 triệu; không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định, từ 5 - 10 triệu; lập BCTC không đúng biểu mẫu, từ 5 - 10 triệu đồng.

 

3. Công văn số 687/TCT-TNCN ngày 28/2/2018 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt khai sai quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 • Các đơn vị tổ chức chi trả có hành vi khai sai quyết toán thuế TNCN dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra quyết toán thuế áp dụng xử phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế. Ngoài ra đơn vị còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Trường hợp đơn vị tổ chức chi trả có hành vi khai sai quyết toán thuế TNCN nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Nghị định này: phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 

4. Công văn số 11619/CT-TTHT ngày 26/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động thuê cơ sở hạ tầng của Doanh nghiệp chế xuất (DNCX)

 • Trường hợp doanh nghiệp nội địa cho DNCX thuê cơ sở hạ tầng, nếu đáp ứng các điều kiện về dịch vụ xuất khẩu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được hưởng thuế GTGT 0%, tuy nhiên đối với dịch vụ cho DNCX thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi... theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này thì không được hưởng thuế GTGT 0%.

 

5. Công văn số 11504/CT-TTHT ngày 26/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

 • Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty chuyển nhượng dần dự án BĐS theo tiến độ hoàn thành, nếu chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được tạm trích trước chi phí này khi tính thuế TNDN. Mức trích trước chi phí căn cứ theo khung giá do UBND cấp tỉnh quy định tương ứng với từng loại đất tại thời điểm trích trước. Nếu mức trích trước chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao hơn hạn mức được phê duyệt thì phần chi cao hơn sẽ không được hạch toán.
 • Các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng nếu không có hóa đơn thì được lập Bảng kê để hạch toán, trong đó cần ghi rõ: tên, địa chỉ của người nhận, số tiền đền bù, hỗ trợ, chữ ký của người nhận và được chính quyền địa phương nơi có đất xác nhận.

 

6. Bán BĐS, phải kê khai nộp thuế TNDN ngay tại thời điểm bàn giao:  Công văn số 12185/CT-TTHT ngày 28/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 • Theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC , thời điểm kê khai nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS là thời điểm bàn giao cho người mua.
 • Quy định này không phân biệt bên mua đã đăng ký quyền sở hữu BĐS tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay chưa. Theo đó, tại thời điểm bàn giao BĐS, Công ty bắt buộc phải kê khai nộp thuế TNDN, cho dù khách hàng chưa đi đăng ký sở hữu.

 

7. Công văn số 11503/CT-TTHT ngày 26/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tính thuế nhà thầu với tiền bồi thường hợp đồng

 • Theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng thuộc diện phải chịu thuế nhà thầu.
 • Khi đơn vị chi trả khoản tiền bồi thường hợp đồng cho nhà thầu nước ngoài phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu. Cụ thể: Thuế GTGT thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; thuế TNDN áp dụng tỷ lệ 2% tính trên doanh thu tính thuế.

 

8. Công văn số 11950/CT-TTHT ngày 27/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tỷ giá tính thuế nhà thầu

 • Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC, kể từ ngày 1/1/2015, tỷ giá quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu được căn cứ theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi nhà thầu nước ngoài mở tài khoản.
 • Nếu nhà thầu nước ngoài không có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam thì doanh thu tính thuế nhà thầu được quy đổi theo một trong các tỷ giá sau:
  • Giai đoạn từ 1/1/2015 - trước ngày 4/1/2016 (ngày Quyết định số 2730/QĐ-NHNN có hiệu lực): tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.
  • Từ ngày 4/1/2016: Theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do NHNN công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán. Đối với doanh thu quy đổi từ các ngoại tệ khác ra đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2730/QĐ-NHNN nêu trên.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế nhà thầu nhưng sau đó phát sinh tăng/giảm số thuế phải nộp do điều chỉnh tỷ giá tính thuế thì được lập hồ sơ kê khai bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

9. Công văn số 4884/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động đào tạo, tư vấn

 • Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê Công ty mẹ ở nước ngoài đào tạo chuyên gia và tư vấn lập hồ sơ dự thầu, nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC  thì được hạch toán toàn bộ chi phí.
 • Đối với dịch vụ đào tạo chuyên gia, nếu được thực hiện ở nước ngoài (trừ đào tạo trực tuyến) thì không bị tính thuế nhà thầu (khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

 

QUY ĐỊNH KHÁC

1. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 11/3/2018 và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP

Theo đó:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm (riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ không quá 10 tỷ đồng/năm).
 • Doanh nghiệp nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 50 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 50 người và tổng nguồn vốn không quá 50 tỷhoặc tổng doanh thu không quá 100 tỷ.
 • Doanh nghiệp vừa: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 200 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 100 người và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 300 tỷ/năm.

 

2Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết về đầu tư cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 • Theo Nghị định này, nhà đầu tư vào Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo có thể là Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài.
 • Hình thức đầu tư có thể là trực tiếp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại DNNVV hoặc đầu tư gián tiếp bằng cách tham gia thành lập, góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đối với doanh nghiệp, được phép sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ và Nghị định này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thông báo bổ sung ngành nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại cơ quan ĐKKD.
 • Đối với Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ này không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư tư nhân góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ chỉ được đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tối đa bằng 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

 

3. Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

 Một trong những điểm mới của Nghị định này là bổ sung lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp vào phạm vi độc quyền nhà nước. Nghị định còn bổ sung quy định cấm doanh nghiệp nhà nước (trừ doanh nghiệp kinh doanh BĐS) góp tài sản, quyền sử dụng đất thuê để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh BĐS, thay vì trước đó chỉ cấm góp tiền vốn. Sửa đổi nội dung, khi mua sắm TSCĐ là phương tiện vận tải để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước cũng phải thực hiện theo phương thức đấu thầu.

 

4. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; nghị định có hiệu lực 1/3/2018 và thay thế Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28/10/2011

 • Các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài (trừ thương nhân nước ngoài) nếu muốn thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam đều phải thành lập VPĐD.
 • Điều kiện thành lập VPĐD tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài cơ bản không thay đổi, tuy nhiên Nghị định này có bổ sung yêu cầu phải đăng ký nhân sự với cơ quan cấp phép, thay vì trước đây chỉ yêu cầu đăng ký người đứng đầu VPĐD (Điều 24).
 • Nghị định cũng bổ sung trường hợp không được cấp giấy phép thành lập VPĐD tại Việt Nam đối với tổ chức xúc tiến nước ngoài thuộc danh sách bị áp dụng biện pháp trừng phạt theo các Nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ (Điều 26).

 

5. Thông tư số 20/2018/TT-BTC ngày 12/2/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân; thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2018 và thay thế Thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 8/7/2013

Ấn phẩm khác

Khách hàng